LS app iOS

Completed

Comments

1 comment

  • Official comment
    Bram Braakman

    Dank voor de suggestie. In een volgende versie van de app (gepland: eind zomer 2017) wordt deze optie toegevoegd.

    Comment actions Permalink

Please sign in to leave a comment.

Powered by Zendesk