Release 17.92 - Februari 2017

Volgen

De update van Legalsense van februari 2017 (17.92) bevat de volgende wijzigingen:

Gebruikers

De velden Startdatum en Einddatum zijn toegevoegd aan gebruikers om zo meer controle te hebben over wanneer een gebruiker kan inloggen en de software kan gebruiken. U kunt het Startdatum veld gebruiken om alvast een nieuwe medewerker toe te voegen voordat deze daadwerkelijk gestart is, terwijl het inloggen pas werkt op de startdatum. Het Einddatum veld kunt u vullen wanneer de medewerker uw organisatie verlaat. Na het verstrijken van de einddatum kan de gebruiker niet meer inloggen. Het voordeel van het gebruik van het einddatum veld is dat de gebruiker niet meer in kan loggen, terwijl hij/zij nog wel als actief staat in het systeem. Hierdoor kan deze persoon nog wel gekozen worden in het systeem. Zodra u de gebruiker archiveert, verdwijnt de gebruiker ook uit de meeste selectielijsten. Het is aan te raden om gebruikers alsnog te archiveren wanneer ze niet meer bij uw organisatie werken en wanneer ze ook niet meer geselecteerd hoeven te worden.

Tijd

 • Het Dossier zoals getoond op de homepage (onder Tijd) is nu een hyperlink en verwijst naar de Dossierpagina. 
 • Het is mogelijk om een selectie van tijdregels (onder Tijd - Zoeken) tegelijk te markeren als 'Niet-declarabel (afboeken)', 'Declarabel',  'Nultarief', 'Geen nultarief'. Ook is het mogelijk de gebruiker aan te passen op meerdere tijdregels tegelijk.
 • Als Legalsense is geconfigureerd om tijd in decimalen in te voeren (dus geen uren en minuten), dan wordt dit nu geaccepteerd in alle velden voor tijdsinvoer. Kortom, het is overal mogelijk om 1,5 in te vullen in plaats van 1 uur en 30 minuten. 
 • Bij de selectie van een dossier zijn de resultaten niet meer gelimiteerd en is het mogelijk om te scrollen in de resultaten. 

Clienten, Dossiers en Contacten. 

 • Legalsense kan specifieke velden van Cliënten, Dossiers en Contacten zodanig configureren dat ze status 'Verplicht', 'Optioneel' of 'Verborgen' (niet gebruikt) hebben. Het is bijvoorbeeld mogelijk om 'Verantwoordelijk advocaat' en 'Verantwoordelijke declaratieproces' verplicht te maken en 'Sector' kan verborgen worden (wanneer het veld niet in gebruik is). 
 • De lijst van dossiers op een client (detail) pagina kunnen nu worden gesorteerd op volgorde van nummer (als standaardinstelling). Neem contact op met Legalsense wanneer u de standaardvolgorde van de lijst van dossiers aangepast wilt hebben van naam naar nummer. 
 • De Dossierpagina (detail) toont meer contactgegevens van de toegevoegde contactpersonen (b.v. telefoonnummer).
 • Insolventie: de waarden voor de boedelomvang en het boedelsaldo zijn toegevoegd aan de export van de dossierlijst (Excel) als extra kolommen.
 • Legalsense kan extra dossiervelden toevoegen die ook in de Rapportbouwer beschikbaar gemaakt kunnen worden als filter en/of groeperingsveld. 
 • Het veld 'Naam op adreslabels' is nu ook beschikbaar bij natuurlijke personen / contactpersonen. Dit veld kan de automatisch gegenereerde eerste regel van een adres (waarin normaal gesproken de titel, initialen of voornaam, achternaam worden getoond, e.g. De heer mr. Eppo Boetselaar), vervangen.
 • Er is een nieuw veld 'Opmerkingen' toegevoegd aan Contacten.
 • Er is een nieuw veld genaamd 'Wwft plichtig?' op de dossierpagina (detail). Ook kantoren die de Wwft-checklist niet gebruiken, kunnen optioneel wel het 'Wwft plichtig?' veld gebruiken.

Declaraties / Rapporten

 • De Export-optie (Excel), zoals deze zichtbaar is wanneer je een rapport bekijkt, is nu ook beschikbaar wanneer de optie 'Structuur bewerken' is geopend (in de Rapportenbouwer).
 • Ouderdomscategorie kan nu in Debiteurenbeheer worden gebruikt om de resultaten op te groeperen (b.v. 0-30 dagen, 30-60 dagen, etc). Ook is er een extra kolom Ouderdomscategorie' opgenomen in het Excel export. Deze categorieën zijn ook beschikbaar als filter en/of groepering in de Rapportenbouwer.
 • Er is een nieuwe grafiek beschikbaar in het Persoonlijk dashboard en in het Kantoor dashboard waarin de onbetaalde declaraties worden getoond per ouderdomscategorie. Het is mogelijk om vanuit deze grafiek door te klikken op alle declaraties per categorie en naar het debiteurenoverzicht (zoekresultaat). Op het persoonlijke dashboard worden alleen de onbetaalde rekeningen getoond van de dossiers waar u verantwoordelijke (verantwoordelijk advocaat) bent. Op het Kantoor dashboard worden alle onbetaalde rekeningen getoond. Neem contact op met Legalsense wanneer u deze grafieken zichtbaar wilt maken.
 • Het Onderhanden werk rapport dat zowel onderhanden tijdsregels als verschotten en voorschotten laat zien, wordt nu standaard leeg weergegeven en toont pas informatie nadat het formulier is ingevuld (geen keuze maken in het formulier = alles weergeven).

Andere wijzigingen

 • Derdengelden worden weergegeven in een sub-menu (voor kantoren met meerdere derdengeldenrekeningen).
 • De standaard verzendwijze voor declaraties kan worden ingesteld in Legalsense onder Instellingen - Kantoorinstellingen. 
 • De export (Excel) van verschotten (zoeken) bevat de kolom 'Inkoopfactuurnummer' wanneer de opties voor crediteuren en inkoopfacturen in Legalsense gebruikt worden.
 • De Legalsense Favicon (klein icoon wat getoond wordt in de browser) wordt nu weer getoond. 
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk