Release 17.110 - December 2017

Volgen

De Legalsense update van December 2017 (17.110) bevat de volgende wijzigingen:

Contacten, Clienten en Dossiers

 • Vanuit het dossier kan een bericht worden gestuurd met enkele gegevens van dit dossier. Ook bevat het een link naar het dossier. Deze functionaliteit is te vinden onder 'Extra' > 'New matter email'. De e-mail wordt verzonden aan de ingelogde gebruiker die op de knop klikt (uzelf).
 • De Cliënten-, Dossiers- en Contacten zoek pagina's zijn aangepast zodat ze sneller laden. 
 • Cliënten en Dossiers kunnen standaard worden aangemaakt in 'Concept' status of een status met een andere, willekeurige omschrijving. Vervolgens kunnen specifiek te definiëren gebruikers de status van een Concept Dossier of Concept Cliënt wijzigen naar een andere status, bijvoorbeeld 'Actief' of 'Goedgekeurd'. Bij een Dossier kan vervolgens worden ingesteld of er gedeclareerd mag worden of niet totdat ze de status 'Actief' of 'Goedgekeurd' hebben.
 • Custom velden die geconfigureerd zijn voor Contacten, Cliënten of Dossiers kunnen nu (optioneel) worden toegevoegd aan Excel export lijsten van die Contacten, Cliënten of Dossiers.
 • De module genaamd Conflict Check, die bestaat om belangenverstrengeling te controleren, kan nu ook omgaan met een nieuwe tabel 'historische conflict informatie'. Hierin kan extra informatie ingeladen worden, zodat het vanaf nu niet meer noodzakelijk is om de historische Dossiers en Cliënten opnieuw in Legalsense aan te maken ten behoeve van de Conflict Check. 

Tijd schrijven

 • De snelheid van de standaard tijd schrijf pagina en het tijd zoeken scherm zijn verbeterd. 
 • Het exporteren van tijdsregels naar Excel is nu aangepast zodat de tijd ook goed wordt weergegeven in Excel wanneer er gebruik wordt gemaakt van de decimale tijdsweergave (1,5 = anderhalf uur).

Declaraties / Rapporten

 • Het Onderhanden werk rapport (OHW overzicht) heeft een export-optie naar Excel.
 • In de Takenlijst (een onderdeel van de Declaratie workflow) is het Dossiernummer en de Dossiernaam toegevoegd zodat duidelijker blijkt voor welk dossier een taak is. 
 • De snelheid van het Takenoverzicht (een onderdeel van de Declaratieworkflow) is verbeterd. 
 • Wanneer een declaratie volledig is verrekend met een voorschot, wordt het honoraium op die declaratie (gebaseerd op tijdsregels) automatisch als 'betaald' gemarkeerd en als zodanig getoond in rapporten. 
 • De Declaratieworkflow kan zodanig worden ingesteld dat een gebruiker die een declaratie toegewezen gekregen heeft, in de tijdsregels alleen de omschrijving mag wijzigen. Alle andere variabelen op tijdsregel niveau zijn 'uitgegrijsd'. 
 • In versie 17.106 is een opmerkingenveld toegevoegd aan de tijdsregels. In deze versie wordt dit opmerkingenveld getoond in de declaratie op tijdsregel niveau ter informatie (maar het komt niet op de declaratie zelf). 
 • De LEDES export ondersteunt nu ook declaraties in verschillende valuta.

Gebruikersbeheer

 • Gearchiveerde gebruikers kunnen gemarkeerd worden als 'niet selecteerbaar'. Dit heeft tot gevolg dat deze gebruikers in alle selectielijsten verborgen worden. Het enkel archiveren zonder het aanvinken van 'niet selecteerbaar' toont gearchiveerde gebruikers nog wel in sommige selectielijsten.
 • Het veld 'Praktijkgroep' kan verplicht worden gemaakt bij de aanmaak van een nieuwe gebruiker. Dit voorkomt foutmeldingen bijvoorbeeld bij declareren wanneer er een kostenplaats gekoppeld zit aan de praktijkgroepen.
 • Beveiliging: het is vanaf nu mogelijk om de geldigheidsduur van gebruikerswachtwoorden in te stellen (op bijvoorbeeld 12 maanden). Neem contact op met Legalsense support wanneer u deze optie in wilt laten stellen op uw omgeving.
 • Beveiliging: het is mogelijk om een minimaal aantal karakters in te stellen als wachtwoord lengte. Dit is een aanvulling op de al aanwezige mogelijkheid om de minimale complexiteit in te stellen. (Hierdoor kunt u nu bijvoorbeeld een heel lang wachtwoord instellen met weinig vereisten qua complexiteit.) Neem contact op met Legalsense support wanneer u deze optie in wilt laten stellen op uw omgeving.

API en Koppelingen

 • De snelheid van de Legalsense REST API is verbeterd.
 • Het veld 'Exchange rate' (valuta wisselkoers) is toegevoegd aan het 'Invoice Endpoint' van de Legalsense REST API.
 • NetDocuments: Het is nu ook mogelijk om een declaratie van een reeds gearchiveerd dossier op te slaan in de NetDocuments workspace.
 • NetDocuments: Vanaf nu is instelbaar of Legalsense het dossier in Netdocuments mag sluiten zodra het gearchiveerd wordt in Legalsense, of dat dit dossier juist niet gesloten mag worden in Netdocuments.

Audit logging

Vanaf nu is het mogelijk om een separaat audit logging systeem te installeren dat specifieke acties in Legalsense logt (per datum, tijd, gebruiker etc), ook is het mogelijk om door deze logs te zoeken. Neem contact op met Legalsense wanneer u deze optie in wilt laten stellen.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk