De naam van de organisatie en contactpersoon staan niet boven het adres

Volgen

Legalsense werkt standaard met een aantal losse adresvelden en velden voor de organisatienaam en eventuele contactpersonen. Om de naam van de organisatie en de juiste contactpersoon juist boven het adres te krijgen is het dus noodzakelijk dat alle relevante gegevens ingevuld worden. Denk hieraan naam van de organisatie en de contactpersonen.

Deze gegevens moeten ingevuld worden bij 'Cliënten' - 'Contacten'

 

Bij 'Nieuw adres' kan er voor deze cliënt een apart adres toegevoegd worden. Er kan gekozen worden tussen:

  • Hoofdadres;
  • Postadres;
  • Bezoekadres

Bij het veld contactpersonen kan er voor het betreffende dossier meerdere contactpersonen toegevoegd worden. Dit kan een bestaande contactpersoon zijn (die dus al in Legalsense aangemaakt is) of er kan via dit scherm een nieuwe contactpersoon aangemaakt worden die dan ook in Legalsense opgeslagen wordt.

Het adres van de organisatie en contactpersoon wordt samengesteld uit ingevulde velden. Bij het aanmaken van een adres kunnen verschillende adrestemplates worden gebruikt zodat er meer of minder adresgegevens vermeld worden:

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk