Onderhanden werk waarde is 0 of klopt niet

Volgen

Als het onderhanden werk een saldo van € 0 of een waarde heeft die niet klopt kan dit door het volgende veroorzaakt worden:

De waarde van het onderhanden werk wordt bepaald door de niet-gedeclareerde tijd te waarderen tegen het ingestelde tariefschema. Wanneer dit een op uurtarieven gebaseerd schema is, worden de uren vermenigvuldigt met de ingestelde uurtarieven om de waarde van het onderhanden werk te berekenen. Als het saldo van het onderhanden werk € 0 bedraagt betekend dit dus dat het ingestelde uurtarief niet klopt. 

N.B. de waarde van het onderhanden werk per tijdsregel wordt iedere nacht herberekend. Dit betekent dat wanneer er bijvoorbeeld eerst een uurtarief stond ingevuld van 0 euro en dit wordt aangepast naar 200 euro, de waarde van het onderhanden werk pas de volgende dag is herberekend. Bij het declareren wordt de waarde altijd gelijk herberekend.

Let op dat tarieven ook per periode kunnen worden ingesteld. Een tijdsregel van vorig jaar kan dus aan een ander uurtarief zijn gekoppeld dan een recentere tijdsregel.

Een fixed fee dossier krijgt maximaal de waarde van de fixed fee als onderhanden werk waarde. Wanneer het fixed fee bedrag nog niet bereikt is, wordt de onderhanden werk waarde berekent op basis van de standaard uurtarieven van de medewerkers die tijd hebben geschreven.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk