Release 14.19 - mei 2014

Volgen

De update van Legalsense van mei 2014 (14.19) bevatte o.a. de volgende wijzigingen:

  • Er kunnen meerdere kop- en voetteksten worden ingesteld en deze kunnen worden gekoppeld aan specifieke declaratietypes. Zo kan voor bijvoorbeeld een creditdeclaratie een andere kop en/of voettekst worden ingesteld dan de teksten die standaard op een declaratie moeten komen te staan. Het instellen van de kop- en voetteksten kan via 'Instellingen - declaratieteksten' (voorheen was dit onder 'Instellingen - Kantoorinstellingen' te vinden). Bij het bewerken van een declaratie is het mogelijk om te wisselen van standaardtekst.
  • Twinfield - de beheermogelijkheden van de Twinfield koppeling zijn uitgebreid. Voor het instellen van de Twinfield koppeling zijn er veel meer opties bijgekomen en is het eenvoudiger geworden om dingen zelf in te stellen. De meldingen over de Twinfield-koppeling zijn verder voorzien van meer uitleg. De verbinding herstart nu ook automatisch nadat deze doordat er bijvoorbeeld Twinfield onderhoud heeft plaatsgevonden even was verbroken.
  • Het performance rapport is - op verzoek - aan te passen qua kolomindeling en er zijn extra kolommen mogelijk. Het wordt tevens mogelijk om een groepering aan te brengen in het rapport.
  • Het is standaard niet langer mogelijk om tijdsregels direct vanaf een declaratie te verwijderen. De tijd moet eerst van een declaratie af worden gehaald (door voor 'later declareren' te kiezen of de hele declaratieregel te verwijderen) om verwijderd te kunnen worden. Veel gebruikers wisten niet goed dat wanneer ze tijdsregels van een declaratie verwijderden, ze ook daadwerkelijk die geschreven tijd verwijderden.
  • De roosters voor medewerkers kunnen zelf worden ingesteld. Wanneer er voor medewerkers een dienstverband (rooster) is ingevoerd, kunnen deze bij het gebruikersbeheer worden aangepast. Op basis van het ingestelde dienstverband wordt het fte van een medewerker bepaald en kunnen herinneringsmails worden gestuurd wanneer er niet genoeg uren zijn geschreven.
  • Er is een rapportfilter toegevoegd voor de ‘laatste betaaldatum’. Dit filter kan zelf worden toegevoegd bij de aanpasbare rapporten.
  • In rapporten kan nu op de praktijkgroep van een gebruiker en de praktijkgroep van een dossier worden gegroepeerd of gefilterd.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk