Release 14.24 - augustus 2014

Volgen

De update van Legalsense van augustus 2014 (14.24) bevat o.a. de volgende wijzigingen:

Tijd

 • De home/begin-pagina toont nu standaard de tijdsregels van zeven dagen terug.
 • De datum van nieuw toegevoegde regels bij de 'Per dag' tijdsinvoer komt nu standaard overeen met de gekozen datum in het zoekveld.
 • Bij het zoeken naar tijdsregels kan nu ook op declaratienummer worden gezocht.
 • Bij gedeclareerde tijdsregels kan worden doorgeklikt naar de declaratie waar die tijdsregel op is gedeclareerd.

Rapportage

 • Bij het performancerapport (onder 'Rapporten - Performance') is nu een groepering te kiezen om zo bijvoorbeeld de gegevens per praktijkgroep of team te bekijken.
 • Het performancerapport kan per praktijkgroep of team toegankelijk worden gemaakt waarbij alleen de gegevens van die praktijkgroep of dat team toegankelijk zijn.
 • Het is mogelijk om een 'betaald' kolom toe te voegen aan de rapporten.
 • Creditdeclaraties kunnen uit de rapport worden gefilterd.

Cliënten/dossiers

 • Op een dossierpagina wordt nu een overzicht gegeven van alle verschotten met onderaan de tabel de totalen voor gedeclareerd, openstaand, afgeboekt e.d.
 • Tijdsregels die via een import uit een ander softwarepakket zijn overgenomen met de status 'Elders gedeclareerd' (ED) worden nu apart weergegeven onder de 'Tijdsregels'-informatie op een dossierpagina.
 • De totale hoeveelheid tijd onder 'Tijdsregels' op een dossierpagina is nu ook aanklikbaar en verwijst naar het zoekresultaat van die tijdsregels.

 Declaraties / Facturen

 • De declaratielijst is nu standaard leeg en onthoudt de laatste zoekopdracht. Om de zoekopdracht te verwijderen, is er een optie toegevoegd 'Reset zoekopdracht'.
 • Dossiers kunnen gegroepeerd worden zodat ze samen op één declaratie worden gezet.
 • De declaratielijst kan worden gefilterd om te zoeken naar alleen 'creditdeclaraties'.
 • De declaratielijst onthoudt nu standaard de zoekopdracht die is gekozen totdat er voor 'Reset zoekopdracht' wordt gekozen.
 • Het aanmaken, opvragen en verwijderen van declaraties is versneld. Met name bijvoorbeeld het downloaden van grotere aantallen conceptdeclaraties gaat een stuk sneller.
 • Het bewerken van declaraties met een groot aantal tijdsregels is versneld.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk