Derdengelden in Legalsense

Volgen

Voor inzicht in de stand van derdengelden biedt Legalsense, indien gebruik gemaakt wordt van de koppeling met Twinfield, een aantal eenvoudige tools. De werkwijze is als volgt:

  • De financiële administratie van de derdengelden is in de administratie opgenomen waar Legalsense mee gekoppeld is. De derdengelden worden dus niet gescheiden door in Twinfield een aparte administratie aan te houden, maar door binnen dezelfde administratie enkele (balans) grootboeken op te nemen met uitsluitend als doel de derdengelden en depots te beheren. Vanaf Legalsense versie 16.66 is het mogelijk om derdengelden in dossiers te registreren die in een aparte Twinfield administratie bijgehouden worden.

  • Deze grootboekrekeningen worden geconfigureerd in Twinfield met "verdere analyse verplicht" (de verplichting om altijd een dossier op te geven).

  • De derdengelden-grootboekrekeningen worden ingesteld in Legalsense onder 'Instellingen - Twinfield - Derdengelden'. Hierdoor verschijnt (in het menu 'Declaraties') een nieuwe submenu-optie per rekening voor de derdengelden / depots.

  • Zodra er een betaling binnenkomt op de bankrekening derdengelden (voor derdengelden) of een van de kantoorbankrekeningen (depots) wordt dit geboekt tegen de eerder genoemde grootboekrekeningen. Voor 'dimensie 3' (projectniveau) wordt in Twinfield de dossiercode gebruikt, zoals die al door Legalsense is overgezet naar Twinfield. De boeking wordt voorts definitief gemaakt.

  • Zodra met derdengelden betalingen worden verricht (aan die cliënt, of, na nadrukkelijke schriftelijke bevestiging van de cliënt, rechtstreeks aan het kantoor), worden ook deze tegen de eerder genoemde grootboekrekeningen geboekt.

  • In de eerder genoemde overzichten in Legalsense is te allen tijde, per dossier, het saldo van de derdengelden bekend.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk