Fixed fee / vaste prijsafspraken

Volgen

Een vaste prijs/fixed fee wordt in Legalsense in principe per dossier ingesteld. Onder 'Tariefschema' kan worden aangegeven dat het om een 'fixed fee' gaat en is er een veld voor de waarde van de fixed fee beschikbaar. Wanneer de waarde leeg wordt gelaten, gaat Legalsense uit van een fixed fee van 0 euro (en wordt het onderhanden werk dus ook tegen 0 euro gewaardeerd).

Fixed fee declareren als eindafrekening

Legalsense gaat er bij een fixed fee vanuit dat dit als eindafrekening wordt gedeclareerd. Het is dus belangrijk om eerst alle werkzaamheden af te ronden alvorens de fixed fee in rekening te brengen. Alleen dan kan er ook een zuivere verdeling van het fixed fee bedrag over alle medewerkers berekend worden. Wanneer er toch eerder gedeclareerd moet worden adviseert Legalsense om een voorschotnota te maken. Het is eventueel mogelijk om deze aan te passen en de titel en omschrijving waar 'voorschot' in voorkomt weg te halen en aan te geven dat er een fixed fee in rekening wordt gebracht. Als de werkzaamheden zijn afgerond kan de declaratie worden gemaakt en wordt het voorschot tegen het bedrag van de fixed fee verrekend. De declaratie zou in dat geval dus op 0 euro moeten uitkomen.

Wordt een fixed fee eerder in rekening gebracht (tegen een deel van de werkzaamheden) dan zullen alle verdere werkzaamheden moeten worden afgeboekt of op 0 moeten worden gewaardeerd. Wanneer de ingevoerde fixed fee op het dossier blijft staan, zal Legalsense aan de nieuw geschreven tijd automatisch weer het totale bedrag van de fixed fee toerekenen. Let op dat dit geldt tot versie 15.52 (zie hieronder).

Achteraf op een declaratie een vaste prijs toepassen

N.B. Het is ook mogelijk om op een declaratie te besluiten om van de werkzaamheden een vast bedrag te maken. Het totaalbedrag van de declaratie kan worden aangepast naar het gewenste bedrag en dit wordt automatisch pro rato verdeeld over de medewerkers die op de declaratie werkzaamheden hebben staan. Dit is ook een vorm van een 'fixed fee' maar aangezien het dossier niet als tariefschema 'fixed fee' staat geregisteerd kan het niet op deze manier in de rapportage worden opgevraagd (bijvoorbeeld: een rapport voor alle fixed fee dossiers).

Nieuwe situatie vanaf Legalsense versie 15.52

Vanaf Legalsense versie 15.52 (september 2015) wordt een fixed fee op een dossier altijd maar één keer in rekening gebracht. Nadat er een fixed fee declaratie is gemaakt, zal al het verdere werk (tijdsregels) geen waarde meer vertegenwoordigen. Wanneer u nog een keer een declaratie wilt maken voor een extra bedrag, kunt u het bedrag ophogen.

Bijvoorbeeld: Voor dossier 'Project X' is er een fixed fee afgesproken van € 5.000 en nadat de werkzaamheden zijn verricht, wordt er een declaratie gemaakt. Daarna blijkt echter dat er nog meer werk gedaan moet worden en wordt er een extra bedrag van € 2.500 met de cliënt overeengekomen. U kunt dan een nieuw dossier aanmaken (bijv. Project X - fase 2) en daar een fixed fee van € 2.500 op invoeren óf u kunt het fixed fee bedrag op het eerste dossier (Project X) ophogen naar € 7.500. Legalsense zal dan de tweede declaratie voor € 2.500 (het resterende deel dat nog niet in rekening is gebracht) aanmaken.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk