Release 15.47 - juni 2015

Volgen

De update van Legalsense van juni 2015 (15.47) bevat o.a. de volgende wijzigingen:

Dossier, cliënten en contacten

 • Debiteuren hebben nu ook een expliciet eigen nummer in Legalsense. Wanneer Twinfield gebruikt wordt, kregen debiteuren al het nummer uit Twinfield. Zonder Twinfield, kent Legalsense nu dus ook een debiteurennummer toe.
 • De beschikbare adrestemplates zijn uitgebreid.
 • De aanmaakdatum van een cliënt of dossier kan worden opgegeven bij het aanmaken van een nieuwe cliënt of dossier. De archiefdatum van een gearchiveerd dossier kan nu ook worden aangepast bij het bewerken van een dossier.
 • Het dossiervoorblad (print versie) is verbeterd.
 • Het is nu mogelijk om een cliënt zonder actieve toevoegingsdossiers te archiveren.
 • De opdrachtbevestiging voor een dossier kan gekopieerd worden van een ander dossier van dezelfde cliënt (voor als de opdrachtbevestiging meerdere dossiers betreft).
 • Declaratie-instructies kunnen nu ook per cliënt worden toegevoegd. Deze instructies verschijnen bovenaan alle declaraties voor die cliënt.
 • Het invoeren van een land bij een adres toont nu een suggestie voor het gewenste land in verschillende talen. Op de achtergrond wordt de unieke landcode ook bij het adres opgeslagen.

Financieel/declareren 

 • Bij een dossier kan er een declaratietemplate worden ingesteld dat dan gebruikt wordt voor het aanmaken van de declaraties voor dat dossier.
 • Het voorschottenoverzicht laat optioneel ook conceptdeclaraties zien.
 • Gesplitste declaraties kunnen nier meer afzonderlijk gefinaliseerd worden. Legalsense zal aangeven dat ook de andere declaraties gefinaliseerd worden.
 • In het takenoverzicht (declaratieworkflow) kan een selectie van taken nu ook in een keer verwijderd worden.
 • Dossierdebiteuren die op 0% zijn ingesteld, worden nu ook genegeerd bij het aanmaken van de declaraties. Zo kan je eventueel meerdere debiteuren op een dossier laten staan zonder dat deze actief zijn.
 • Vanuit het debiteurenoverzicht kan gezocht worden op declaraties die onbetaald zijn tussen x en y aantal dagen in plaats van dat dit alleen vaste keuzes zijn (voorheen bijvoorbeeld 31 tot 60 dagen).
 • Vanuit het debiteurenoverzicht kunnen herinneringsbrieven worden aangemaakt in Microsoft Word formaat. De brieven worden aangemaakt op basis van een template dat kan worden toegevoegd onder Instellingen.

Rapportage

 • Declaratienummer is nu beschikbaar als apart veld voor groeperingen. 'Declaratie' was al beschikbaar als veld maar bestond uit een samenvoeging van het declaratienummer en de debiteur.
 • Declaratiedatum is nu beschikbaar als apart veld voor groeperingen. Er kon al een filter worden ingesteld op de declaratiedatum (van - tot en met) maar nu kan de datum zelf ook eenvoudiger worden getoond in een rapport.
 • De snelheid bij het laden van rapporten is sterk verbeterd.
 • In de rapportage kan nu op land worden gefilterd of gegroepeerd.
 • Op een declaratie kan zowel een korting in percentage als een korting in bedrag samen worden toegepast. De kortingsregels worden apart vermeld en de percentage korting wordt eerst toegepast.

Twinfield en overig

 • Twinfield: keuzes in de Twinfield instellingen in Legalsense zijn nu beperkt tot wat beschikbaar is in Twinfield (e.g. rekeningnummers, btw-codes, kostenplaatsen).
 • Bij het aanmaken of bekijken van een gebruiker kan er een welkomstmail verstuurd worden met informatie over het Legalsense account en een instructie om het account te activeren.
 • Wanneer bij de beveiligingsinstellingen het wachtwoord-niveau wordt verhoogd, zullen gebruikers met een wachtwoord dat niet aan de minimale vereisten voldoet, bij het inloggen gedwongen worden om een nieuw (veiliger) wachtwoord aan te maken.
 • Er is extra informatie toegevoegd over beveiliging en wachtwoorden.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk