Aanmaken voorschotdeclaratie

Volgen

Voorschotten worden op dossierniveau bijgehouden in Legalsense. Legalsense houdt bij wat het totaalbedrag van de voorschotnota is en dit kan dan (automatisch) verrekend worden met de declaraties.

Voorschotnota's zijn op 2 plaatsen binnen Legalsense aan te maken:

1. Via het dossier zelf;

2. Via 'Declaraties'.

Via het dossier zelf

U kunt een voorschot aanmaken als u in het betreffende dossier zit. Klik dan in het dossier op 'Nieuwe declaratie' - 'Voorschotdeclaratie'

U komt dan weer in het scherm terecht waarin u de voorschotnota kunt opstellen:

 

Via Declaraties

Om een voorschotnota te maken kiest u in het tabblad declaraties op: Nieuwe Declaratie en vervolgens op Voorschotnota

 

Kies nu het gewenste dossier en vul het bedrag in. Klik op aanmaken.

 

Het scherm om concept declaraties te bewerken wordt nu geopend:

 

Het bedrag van het voorschot wordt automatisch gevuld op basis van het bedrag wat u in het voorgaande scherm heeft opgegeven.

Als u de gewenste aanpassingen gedaan heeft kunt de declaratie in concept opslaan of finaliseren. De voorschotnota kan nu worden meegenomen in het declaratieproces. 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk