Verrekenen van voorschotten

Volgen

Het verrekenen van een voorschot met een declaratie gaat als volgt:

- Maak een declaratie aan voor het dossier waarin de voorschotdeclaratie is opgesteld (zie Webinar declareren);

- Kies voor verreken openstaande voorschotten:

U heeft hier 3 mogelijkheden:

  1. Nee: Geen voorschotten verrekenen;
  2. Ja, verreken met deze declaratie: Voorschot wordt verrekend met deze declaratie zodat deze op € 0 uitkomt (indien voorschot toereikend is);
  3. Ja, verreken alle openstaande voorschotten volledig: Als deze optie gekozen wordt, worden alle openstaande voorschotten met deze declaratie verrekend. Dit betekent dat als het openstaande voorschot hoger is dan de declaratie, er een creditdeclaratie volgt.

Klik dan op aanmaken en de declaratie inclusief verrekening van het voorschot wordt in concept aangemaakt.

U zou ook nog het voorschot kunnen verrekenen als u de declaratie aan het bewerken bent. Als u een declaratie in concept heeft aangemaakt en u bent deze aan het bewerken, verschijnt er een knop "verrekenen voorschot" (indien er een voorschot aanwezig is in het dossier):

Als u daar op klikt, ziet u het volgende scherm:

 

Ook hier kunt u dan weer aangeven hoe u het voorschot wenst te verrekenen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk