Faillissementsdossiers binnen Legalsense

Volgen

Sinds Legalsense versie 15.59 is de manier waarop Legalsense faillissementsdossiers administratief kan verwerken, aangepast. De werkwijze van faillissementsdossiers wijkt af ten opzichte van reguliere dossiers omdat o.a. de beloning van de curator/advocaat in een faillissementsdossier afhankelijk is van een aantal factoren:

  1. De ervaring van de curator/advocaat en de faillissementsmedewerkers;
  2. De boedelwaarde en boedelomvang;
  3. De boedelfactor.

Er zijn twee punten die ingesteld moeten worden:

  • De gebruiker moet ingesteld worden als insolventie-advocaat of als faillissementsmedewerker;
  • Het dossier moet ingesteld worden op type 'Recofa' en het tariefschema ook.

Wijzigen van de gebruiker

De betreffende gebruiker moet ingesteld worden als een insolventie-advocaat of faillissementsmedewerker:

Dit gebeurd bij 'Gebruikers'. De startdatum is belangrijk voor de berekening van de ervaringsfactor en het daarbij behorende Recofa-tarief. Een faillissementsmedewerker zal bij 'Is insolventie-advocaat' de waarde Nee moeten krijgen maar wel een startdatum moeten hebben. De startdatum bepaalt de ervaringsjaren van de advocaat of medewerker.

Boedelwaarde en boedelomvang

Op het moment dat er bij een dossier ingesteld wordt dat dit een Recofa-dossier is, worden een aantal extra velden getoond:

De boedelomvang is bepalend voor de boedelfactor en het boedelsaldo is bepalend voor het maximaal in rekening te brengen bedrag.

Boedelfactor

De boedelfactor wordt bepaald aan de hand van de boedelomvang. Een boedelomvang van € 30.000 zorgt dus voor een boedelfactor 1,1 (actief is € 25.000 of meer doch minder dan € 50.000). 

Hoe wordt in Legalsense het tarief van de advocaat/curator of faillissementsmedewerker bepaald?

Het tarief van de advocaat/curator wordt in Legalsense als volgt berekend:

Recofa tarief * ervaringsfactor * boedelfactor = tarief.

Zoals in de richtlijnen bepaald, hangt de boedelfactor af van de boedelomvang. Op het moment dat de boedelomvang wijzigt (zowel groter als lager) kan dit tot gevolg hebben dat de boedelfactor stijgt of daalt. In dit geval wordt het tarief van de advocaat/curator herberekend. Dit betekend dat indien er al uren in een faillissementsdossier gedeclareerd zijn, deze uren herberekend worden tegen het nieuwe tarief en meegenomen worden in een volgende declaratie.

Declareren in een faillissementsdossier

De werkwijze voor het declareren in een faillissementsdossier wijkt af ten opzichte van het declareren in een regulier dossier. De werkwijze van Legalsense is dat er een declaratie wordt opgesteld in concept (het voorschot op het salaris) en dat deze naar de Rechtbank gestuurd wordt. Op het moment dat de declaratie voldaan wordt, dan zou de declaratie gefinaliseerd moeten worden. 

Hieronder is een weergave van een conceptdeclaratie in een faillissementsdossier:

 

Als er een boedelsaldo opgegeven is zal er nooit meer gedeclareerd kunnen worden dan dit boedelsaldo. 

In het hieronder zichtbare voorbeelddossier is er een boedelsaldo opgegeven van € 5.000. Er zijn 40 uur aan dit dossier besteed en de waarde van deze uren is dus gemaximeerd op € 5.000. 

Op de declaratie komt dan het volgende te staan:

 

Indien later dan het boedelsaldo verhoogd zou worden en er dus meer gedeclareerd mag worden moet dit handmatig gebeuren. 

 

Rapportage

Als het dossiertype ' Recofa ' of ' Faillissement ' (al naar gelang inrichting omgeving) is geselecteerd komt er een Insolventierapport beschikbaar:

Als u hier op klikt, komt u in het volgende scherm terecht:

U geeft hier de periode op waarover u wilt rapporteren en u heeft dan ook meteen de optie om een salarisdeclaratie aan te maken. Dit kunt u doen door een vinkje te plaatsen bij ' Salarisdeclaratie creëren '.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk