Release 16.73 - Juli 2016

Volgen

De update van Legalsense van juli 2016 (16.73) bevat de volgende wijzigingen:

Producten

Deze Legalsense update introduceert producten voor tijd schrijven en factureren. Een product kan worden ingesteld onder 'Instellingen - Lijsten - Subdossiers/product types' en kan dan worden toegevoegd aan een dossier. Wanneer een dossier waarin een product is toegevoegd, wordt gekozen bij het tijd schrijven, verschijnt er een veld waar het product (optioneel) kan worden gekozen. Een product wordt tegen een vaste prijs op een declaratie in rekening gebracht. In de rapportage-module kunnen rapporten worden aangemaakt waar producten in worden weergegeven. Zie voor meer informatie over producten het gelijknamige artikel Producten.

Let op dat subdossiers en producten optionele functies van Legalsense zijn en standaard uitgeschakeld staan.

Bij een volgende update zal Legalsense de mogelijkheid om producten periodiek in rekening te brengen, ook wel 'abonnementen' genoemd, introduceren.

Declareren, Twinfield

  • Bij het bekijken van een declaratie is extra 'meta-informatie' toegevoegd. Deze extra informatie is te vinden bovenaan de declaratie via het 'i'-icoontje (informatie). De extra informatie toont bijvoorbeeld de debiteur, het dossier en het Twinfield boekstuknummer. Er kan naar de debiteur of het dossier ook direct doorgeklikt worden.
  • Als Legalsense is gekoppeld aan Twinfield, kan bij het toevoegen van een losse regel aan een declaratie, worden gekozen op welke grootboekrekening deze regel geboekt moet worden. Overige regels zijn van het type 'Honorarium',  'Verschot', 'Voorschot' of 'Overig'. Voor deze types kan in de Twinfield instellingen (in Legalsense) een standaard worden ingesteld. Van deze standaard kan op de declaratie worden afgeweken.

Rapportage/Dashboards

  • In de rapportage-module is een optionele kolom beschikbaar voor kantoorkosten. Voorheen waren alleen 'gedeclareerde kantoorkosten' beschikbaar maar nu zijn kantoorkosten als waarde ook beschikbaar over het onderhanden werk (OHW).
  • De performance grafiek in dashboards is nu ook beschikbaar in een alternatieve versie. De standaard versie splitst de tijd in declarabele en niet-declarabele uren. De alternatieve versie splitst de tijd in: onderhanden werk, afgeboekt, gedeclareerd en niet-declarabel.
  • De twee omzetgrafieken (per maand en cumulatief) zijn in het personal dashboard nu optioneel ook beschikbaar voor de omzet van alle dossiers waar de gebruiker verantwoordelijk voor is.
  • Het is mogelijk om per gebruiker notities/tekst toe te voegen die bovenaan het personal dashboard weergegeven worden. Deze notities kunnen worden toegevoegd onder 'Gebruikers'.
  • Performance rapport per vestiging. Het is mogelijk om gebruikers toegang te geven tot het performance rapport van de vestiging waar ze werken. Als de gebruiker al toegang heeft tot het performance rapport van het hele kantoor, dan is het vestigingsrapport niet apart beschikbaar maar kan deze wel benaderd worden door het kantoor-rapport te groeperen per vestiging.

Overige wijzigingen

De Recofa (categorie) kolom bij het 'Per dag' tijd schrijven is naar rechts verplaatst omdat dit veld optioneel gekozen wordt (alleen bij faillissementsdossiers) en hierdoor minder centraal staat voor tijd schrijvers die niet in faillissementsdossiers werken.

Het is nu mogelijk om te filteren op cliënten en dossiers die gearchiveerd kunnen worden. 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk