Release 18.116 - Maart 2018

Volgen

De Legalsense update van maart 2018 (18.116) was voornamelijk een onderhoudsrelease waarin ook diverse performance verbeteringen zijn gedaan. Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende wijzigingen relevant:

 

Contacten, clienten en dossiers

 • Er is een vinkje toegevoegd in het Debiteurenoverzicht genaamd 'Achterstallige declaraties' waarmee u een selectie kunt maken waar alleen de achterstallige declaraties in zitten. Achterstallig zijn die declaraties die niet volledig zijn betaald zijn en waarvan de betalingstermijn zoals ingesteld op de debiteur/client en/of declaratie overschreden is.
 • In het 'Contact zoeken' veld (onder Clienten > Contacten) kan nu ook gezocht worden op debiteurennummer. In geavanceerd zoeken is ook een veld 'Debiteurennummer' toegevoegd.
 • In het 'Contact zoeken' en 'Client zoeken' veld kan nu ook op postcode worden gezocht.
 • Er is een export-optie toegevoegd aan de Conflict Check waarmee de zoekresultaten kunnen worden opgeslagen in PDF. Ook is de titel van het zoekresultaat van de Conflict Check aangepast naar 'Conflict check report'.

Declaraties / rapporten

 • Het is nu mogelijk om een "balans" rapport te maken voor een specifieke datum voor de declaraties die zijn uitgegeven op een specifieke datum (vorderingen) en die zijn ontvangen (betalingen per bank). In de vorige versie bevatte dit rapport ook betalingen die gedaan waren na de geselecteerde periode. 
 • Het BTW nummer is toegevoegd als groepeerveld voor omzet-rapporten. 
 • Workflow: er is een icoontje toegevoegd rechts bovenin naast de inlognaam, met daarin het aantal openstaande taken en een linkje naar het Taken scherm.
 • Workflow: In het takenoverzicht is het veld 'Verantwoordelijk advocaat' toegevoegd als zoekveld.
 • Wanneer het PO nummer wordt aangepast bij een debiteur op dossierniveau, dan wordt deze wijziging nu ook doorgevoerd op conceptdeclaraties voor dat dossier (zodra de declaratie opnieuw is opgeslagen of gefinaliseerd).
 • Bij declaratieteksten en declaratie mails kan nu ook het veld 'debtor_number' gebruikt worden (om automatisch te laten invullen).

Gebruikersbeheer

 • Er is een permit toegevoegd genaamd: view_billing_payment. Dit permit zorgt ervoor dat je de betaalstatus van declaraties kunt zien zonder dat je ook het recht nodig hebt om betalingen te wijzigen/verwijderen/toe te voegen.

API

Wijzigingen in de Legalsense REST API

 • De velden 'Matter supervisor' (Verantwoordelijk advocaat) en 'Billing supervisor' (Verantwoordelijke declaratieproces) zijn toegevoegd aan het 'Matter endpoint'.
 • De (laatste) wijzig datum 'modified date' is toegevoegd aan het 'Client endpoint' en het 'Matter endpoint'.
 • Er is een eindpoint toegevoegd voor MatterContacts (contacten, partijen die gerelateerd zijn aan een dossier).
 • In het 'Client endpoint' is het nu mogelijk om te filteren op 'modified date' (daarmee kunnen dus de wijzigingen worden opgehaald sinds een bepaalde datum).
 • Het veld clientnummer 'client number' is toegevoegd aan het 'Client endpoint'.
 • Contact detailvelden (zoals e-mail, telefoon) zijn toegevoegd/verbeterd op het 'Contact endpoint'.
 • Archief datum (archive date) en Archiefnummer (archive number) zijn toegevoegd aan het 'Matter endpoint'.
 • Gecrediteerde declaraties (Credited invoices) in het 'Invoice endpoint' geven nu meer informatie over de gecrediteerde onderdelen van een declaratie. 

Wijzigingen in APIv1

 • Het veld (openings)datum (date) van het dossier is toegevoegd aan het 'Matter Endpoint'.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk