Release 15.42 - mei 2015

Volgen

De update van Legalsense van mei 2015 (15.42) bevat o.a. de volgende wijzigingen:

Tijd

 • Bij de handmatige tijdsinvoer kan de gebruiker, het dossier en de verrichting worden onthouden/vastgezet door op het 'slot'-icoontje te klikken naast het veld.
 • Bij het exporteren van tijdsregels naar Excel worden de bedragen per tijdsregel in kolommen weergegeven.
 • Als er maar één verrichting actief is in de software, wordt het verrichtingen-veld verborgen (en wordt deze verrichting automatisch gekozen).

Dossier, cliënten en contacten

 • Het archiefnummer is nu ook in te voeren of te bewerken bij het bewerken van een gearchiveerd dossier.
 • De lijst van declaraties op een dossierpagina wordt nu gesorteerd op declaratienummer en op datum (waardoor het laatste nummer altijd bovenaan staat).
 • Bij het exporteren van contacten worden nu ook de adresgegevens geëxporteerd.
 • Wanneer je een contact probeert toe te voegen die al bestaat (met dezelfde naam) krijg je hierover een melding.
 • De archieflijst (van dossiers) kan nu ook worden geëxporteerd naar Excel.
 • Bij de lijst van gearchiveerde dossiers, lijst van cliënten en lijst van contacten is een 'geavanceerd zoeken' optie toegevoegd.
 • Wanneer Epona ContactManager gebruikt wordt, is het mogelijk een directe link vanaf een contact of dossierpagina in Legalsense weer te geven naar datzelfde object in ContactManager.
 • Er is een adrestemplate toegevoegd (aan de beschikbare keuze) waarbij de voornaam van de contactpersoon in het adres wordt gebruikt (in plaats van de initialen).
 • Er is een extra veld 'Naam op adreslabels' toegevoegd voor organisaties/bedrijven. Dat veld wordt gebruikt (indien afwijkend van de standaardnaam van de organisatie of het bedrijf) in het adres.
 • Bij de adrestemplates kan gekozen worden voor 'Handmatig invullen' waarmee het veld 'Volledig adres' weer beschikbaar komt om handmatig het adres op te bouwen. Hierbij wordt een waarschuwing getoond dat de contactpersoon niet automatisch in dit adres wordt opgenomen.

Rapportage

 • Het veld 'gebruikersnaam' is toegevoegd als keuze voor filters en groeperingen.
 • Opgeslagen rapporten (snapshots) kunnen worden verwijderd (via de gebruikersinterface).
 • Er is een standaard 'Kantoor dashboard' beschikbaar dat gegevens van het hele kantoor laat zien.

Financieel/declareren 

 • Het veld 'Omschrijving' is niet langer verplicht bij de invoer van een verschot.
 • Bij het aanmaken van declaraties kunnen faillissementsdossiers genegeerd worden.
 • De snelheid van het downloaden van meerdere facturen is sterk verbeterd.
 • 0-tarief regels krijgen automatisch ‘niet in rekening gebracht’ bij de omschrijving (deze functie is ook aan vorige versie van Legalsense (14.31) toegevoegd).
 • De beschikbare velden voor declaratieteksten zijn uitgebreid met onder andere de 'verantwoordelijk advocaat' en de 'verantwoordelijke declaraties'.
 • De export-opties voor het debiteurenoverzicht zijn hernoemd en er is een derde optie 'simpel' aan toegevoegd.
 • Op dossiers ingestelde korting wordt nu standaard in het OHW verwerkt

Twinfield

 • De eventuele aparte Twinfield-rekening voor kantoorkosten kan nu door de gebruiker zelf worden ingesteld bij de Twinfield-instellingen.
 • De derdengelden-rekening waar Legalsense gegevens uit moet ophalen uit Twinfield kan nu door de gebruiker zelf worden ingesteld.
 • Inkomsten voor eigen bijdragen kunnen op een aparte rekening in Twinfield worden geboekt.
 • Verkoopfacturen kunnen gelijk als ‘definitief’ in Twinfield worden geboekt. Standaard worden deze boekingen in Twinfield in 'concept' gedaan.

Overig

 • Word templates kunnen nu ook door de beheerder zelf worden verwijderd.
 • De in de software gebruikte afkorting/initialen van de gebruiker (bijvoorbeeld "Eppo Boetselaar' = 'EP') kan nu ook handmatig worden ingesteld bij een gebruiker. Deze afkorting worden op diverse plaatsen gebruikt en ook in de Word templates worden opgenomen (via bijvoorbeeld sender.get_abbreviation).
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk