Release 16.66 - maart 2016

Volgen

De update van Legalsense van maart 2016 (16.66) bevat o.a. de volgende wijzigingen:

Involventiepraktijk

De waarde van het honorarium (tijdsregels) in insolventiedossiers wordt nu door Legalsense beter automatisch berekend. Voor curatoren/advocaten en faillissementsmedewerkers kan een beëidigingsdatum/startdatum worden ingesteld op basis waarvan het uurtarief wordt berekend. Bij het downloaden van het insolventierapport kan optioneel gekozen worden om gelijk een declaratie aan te maken voor het voorschot op het salaris. Voor meer informatie: Faillissementsdossiers binnen Legalsense

Derdengelden uit een andere Twinfield administatie

In de Twinfield instellingen kan nu worden aangegeven dat de derdengelden (mutaties per dossier) uit een andere Twinfield administratie moeten worden opgehaald. 

Toegangsrechten om alle tijdsregels van een dossier te bekijken

Het is nu mogelijk om een gebruiker toegang te geven tot het bekijken van alle tijdsregels van een dossier zonder dat in het algemeen alle tijdsregels voor andere gebruikers bekeken kunnen worden.

Andere wijzigingen

 • Declaraties per dossiertype -  Het is nu mogelijk om in bulk (batch) declaraties aan te maken per dossiertype. Kies hiervoor 'Nieuwe declaratie - Per dossiertype' vanaf de declaratielijst.
 • Er zijn extra zoekvelden toegevoegd (o.a. 'Hoofdcliënt') aan de zoekopties bij cliënten en dossiers.
 • Het is optioneel mogelijk om automatisch twee spaties na een postcode op te nemen in een adres.
 • De betalingstermijn (dagen) van een debiteur wordt nu ook overgezet naar Twinfield.
 • Het voorschotten- en derdengeldenoverzicht hebben een verbeterde interface (UI).
 • Een veld voor 'Vestiging' (locatie) is toegevoegd aan het 'geavanceerd zoeken' formulier voor dossiers.
 • Een 'onderhanden werk'-rapport dat onderhanden tijdsregels en verschotten weergeeft, is toegevoegd aan de rapporten. Dit rapport wordt de komende tijd nog verder uitgebreid.
 • Toegang tot derdengeldenoverzichten kan worden aan specifieke groepen in Legalsense.
 • Een veld voor 'burger service nummer (BSN)' is toegevoegd voor natuurlijke personen/contactpersonen.
 • De integratie met NetDocuments verloopt nu altijd via de REST API.
 • Het overzicht van declaraties op de dossierpagina is naar de onderkant van de pagina verplaatst en bevat meer informatie. Deelbetalingen op declaraties worden hier nu ook in weergegeven.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk