Release 16.82 - Oktober 2016

Volgen

De update van Legalsense van oktober 2016 bevat de volgende wijzigingen:

Abonnementen

In de laatste Legalsense update (16.73) zijn producten geïntroduceerd om op tijd te schrijven en te kunnen declareren. In deze release kunnen producten ingesteld worden als abonnementen zodat ze periodiek in rekening gebracht kunnen worden. Voor iedere abonnementsperiode wordt het product toegevoegd aan het dossier en komt dit beschikbaar voor het declareren.

Contacten, cliënten en dossiers

 • De snelheid van de contacten-, cliënten- en dossierlijst is verbeterd.
 • De snelheid van het zoeken naar contacten is verbeterd.
 • Op de dossierpagina worden dossiertarieven of prijsafspraken weergegeven zoals dat ook op de cliëntpagina gebeurd.
 • De sector van de cliënt is toegevoegd aan de Excel export (cliëntenlijst).
 • Legalsense blokkeert het archiveren van dossiers met o.a. onbetaalde declaraties en/of openstaande tijdsregels (onderhanden werk). Het is nu optioneel mogelijk om deze restricties los te laten en het archiveren van dossiers met onbetaalde declaraties en/of openstaande tijdsregels wel mogelijk te maken.

Declareren

 • Een veld voor dossiertype is toegevoegd aan de zoekopties voor declaraties (geavanceerd zoeken) waarmee de declaratielijst gefilterd kan worden op basis van de dossiertype.
 • Het is nu mogelijk om meerdere standaard CC of BCC ontvangers in te stellen voor declaratie-mails. De CC en BCC kan ook ingesteld worden op de verantwoordelijke of verantwoordelijke declaratieproces.
 • De zoekopties in het debiteurenoverzicht zijn uitgebreid met twee extra velden: 'herinnering aangemaakt op' en 'template herinnering'. Hierdoor wordt het mogelijk om te zoeken naar onbetaalde declaraties met een herinnering aangemaakt op een specifieke datum en/of met een specifiek template.
 • Meerdere herinneringsbrieven kunnen in één bestand worden gedownload.
 • De LEDES-templates die worden gebruikt om verschillende LEDES1998B export keuzes in te stellen, kunnen nu vanuit de software worden ingesteld.

Rapportage/Dashboards

 • U kunt het persoonlijke dashboard van een andere gebruik bekijken als u daar de rechten voor heeft. Bij het bekijken van uw eigen persoonlijke dashboard, kunt u wisselen naar een andere gebruiker.
 • Als u de rechten heeft om rapporten te bewerken, kunt u de filters die u toevoegt bij het bekijken van een rapporten, laten onthouden. Deze filters worden dan altijd bij het openen van het rapport weergegeven (zonder dat er al een waarde is gekozen voor het filter).
 • Het printen van rapporten in 'portrait' (staand) document formaat is verbeterd. Het rapport probeert automatisch te schalen om op de pagina te passen (afhankelijk van het aantal kolommen dat wordt weergegeven is dit niet altijd mogelijk).

Twinfield integratie

 • Dossiers die gearchiveerd worden in Legalsense, worden automatisch verborgen in Twinfield. Bij de Twinfield instellingen (zie 'Instellingen - Twinfield - Instellingen') kunt u nu instellen dat gearchiveerde dossiers in Legalsense niet ook verborgen worden Twinfield (en dus actief blijven).
 • Het standaard declaratie e-mailadres van de debiteur wordt nu naar Twinfield overgezet voor het veld e-mailadres bij  kredietbeheer (van de debiteur). Tevens wordt de verzendwijze van aanmanen in Twinfield bepaald op basis van de verzendwijze van declaraties in Legalsense. Als er een e-mailadres is ingevuld en de verzendwijze staat op 'Per e-mail' of 'Per post en per e-mail' (of is leeg gelaten) dan wordt deze verzendwijze ook in Twinfield zo gezet.
 • Bij de adrestypes van Legalsense kan nu worden ingesteld welk Twinfield adrestype gebruikt moet worden voor dit Legalsense adrestype. Zie 'Instellingen - Lijsten - Adrestypen'.

Andere wijzigingen

 • Het standaard declaratie e-mail adres is toegevoegd aan de debiteurinformatie voor de Onguard export bestanden (XML).
 • Bij het toevoegen van een nieuwe regel bij de 'Per dag' tijdsinvoer, komt de focus (cursor) automatisch in het veld 'dossier' te staan.
 • Op de login pagina, is de focus (cursor) automatisch op het gebruikersnaam-veld. Als dat veld al gevuld is, zal de focus op het wachtwoord-veld zijn.
 • Een probleem met het synchroniseren van declaraties naar NetDocuments is opgelost.
 • Bij het gebruik van de decimalen-invoer voor tijdschrijven, wordt het veld (voor decimalen) nu permanent onthouden en is het niet langer nodig om opnieuw op 'Hand' te klikken. Bij een volgende update zal de decimalen-invoer ook op andere velden voor tijdsinvoer worden toegepast.
 • Wanneer de bedragen in een involventiedossier worden aangepast, zal het laden van de dossierpagina niet langer wachten op de herberekening van bedragen per tijdsregel. In plaats daarvan wordt er nu een mededeling gedaan als de herberekening van de waarde van de tijdsregels nog niet voltooid is waardoor de getoonde bedragen nog kunnen wijzigen.
 • Bij het verwijderen van een tijdsregel of verschot, wordt u niet langer teruggeleid naar de homepage (tijd) of verschottenlijst maar gaat u terug naar de pagina waar u de actie uitvoerde.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk