Producten

Volgen

Sinds Legalsense versie 16.73 is de mogelijkheid geïntroduceerd om producten te gebruiken. Naast de standaard tariefschema's is het mogelijk om ook producten te declareren. Een product kan bijvoorbeeld zijn het opstellen van een (standaard) overeenkomst dat tegen een vaste prijs wordt aangeboden aan cliënten.

Om producten te kunnen gebruiken dient dit eerst in uw omgeving geactiveerd te worden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Instellen van Producten

Voordat producten gebruikt kunnen worden moeten ze eerst in de omgeving aangemaakt worden. Dit gebeurt via 'instellingen' - ' Lijsten ' - ' Subdossiers / Product types':

 

Klik dan op ' Nieuw type subdossier product ':

 

Geef dan een naam voor het product op en zet een vinkje bij 'Is Product'. Als er een vinkje staat bij 'Is Product' verschijnen er 2 extra velden waarin er een afwijkende naam op declaratie ingevuld kan worden en de Stukprijs.

Klik dan op 'Opslaan' en het Product is opgeslagen.

 

Gebruik van Producten

Om het ingestelde product te kunnen gebruiken moet deze aan een dossier toegevoegd worden. 

Open het dossier waarin het aangemaakte product toegevoegd moet worden en klik dan op ' Nieuw subdossier/product':

Er moet dan het type van het product aangegeven worden:

 Kies dan het aangemaakte product en er verschijnen nieuwe instelvelden:

 

Er hoeft hier alleen iets aangepast te worden als het dient af te wijken van de standaardwaarden. Bijvoorbeeld als er in dit dossier een afwijkende prijs voor het product gehanteerd moet worden.

Als alles naar wens is ingevuld, klikt u op ' Nieuw subdossier/product'. Het product is dan opgeslagen.

Tijd schrijven op een product

Als een product aangemaakt is dan is deze ook beschikbaar bij het tijdschrijven (in alle manieren van tijdschrijven die Legalsense ondersteund). Tijd schrijven op een product is nuttig voor rapportage doeleinden. U kunt dan ten alle tijden zien of het product wel rendabel is.

Op het moment dat het hoofddossier ingevuld wordt in het 'dossierveld' verschijnt automatisch het keuzeveld voor een subdossier/product (het is dan ook mogelijk om meerdere subdossiers/producten te hebben). In dit veld kun je dan kiezen voor het product. De overige velden wijken niet af van het reguliere tijdschrijven.

 

Declareren van een product

Het declareren van een product gaat op dezelfde wijze als reguliere declaraties. U kunt een product vanuit het dossier zelf declareren of via de declaratierun:

 

In bovenstaand screenshot ziet u dat er één product gevonden is om te declareren. Als u op aanmaken klikt, wordt de concept-declaratie aangemaakt.

Voorbeeld van de factuurregel:

 

Als u op finaliseren klikt, is de declaratie definitief en is het product uitgedeclareerd.

Rapportage

Het is ook mogelijk om op producten te rapporteren. Zo kunt u zien of de prijzen die u voor de producten wel of niet rendabel zijn:

 

Meer informatie over rapporten treft u aan in het artikel over rapportage in Legalsense.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk