Release 18.120 - April 2018

Volgen

De Legalsense update van April 2018 (18.120) is vooral een onderhoudsrelease die ook een aantal functionele wijzigingen bevat. Vanuit een functioneel perspectief zijn de volgende wijzigingen relevant: 

Tijd

 • Wanneer je een tijdsregel kopieert in de 'Per Dag' optie, wordt de Recofa categorie (voor Insolventie) nu ook mee gekopieerd. 
 • Onder Tijd> Zoeken is een nieuwe groepering 'Per Dossier' toegevoegd.

Contacten, clienten en dossiers

 • Wanneer een dossier wordt gearchiveerd, is er een nieuw 'Archiefnummer'-veld beschikbaar gekomen. Wanneer het veld leeggelaten wordt, wordt automatisch een nummer gegenereerd (auto nummering). Wanneer een specifieke type archiefnummer of een specifiek startgetal gewenst is, kunt u contact opnemen met Legalsense om dit voor u in te stellen.
 • Het veld wat voorheen het veld 'Archiefnummer' was, wat handmatig gevuld kon worden met een nummer of notitie, is behouden maar heeft een nieuwe naam gekregen: 'Archiefnotitie'. Dit veld kan nog steeds gebruikt worden voor de oude werkwijze (zelf een nummer toevoegen of notitie). 
 • De sortering van de WWFT dossierpagina is verbeterd en sorteert nu correct op datum. 

Declaraties / rapporten

 • Er is een nieuw filter toegevoegd voor het zoeken in de declaratielijst ('Declaraties') waarmee het mogelijk is om alle declaraties met een bepaalde waarde te selecteren. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld alle conceptdeclaraties van onder de EUR 100 in een keer te verwijderen. U vindt dit filter onder 'Geavanceerd zoeken'.
 • Onder Declaraties > Debiteurenbeheer is het nu mogelijk om declaraties aan te merken als betaald op dezelfde manier als dit mogelijk is in de declaratielijst onder Declaraties > Declaraties.
 • Het is nu mogelijk om op het Insolventierapport de weergave van de naam van de curator in te stellen. Bijvoorbeeld:  "[ title ] [ initials ] [ name_prefix ] [ last_name ]", wat zich dan uit in 'De heer mr. J.P. de Vries'. Neem contact op met Legalsense wanneer u de weergave van de naamgeving wilt laten aanpassen.
 • Bij Faillissementsdossiers is het mogelijk om tegelijkertijd met het downloaden van een faillissementsrapport een declaratie te genereren. Vanaf nu wordt deze declaratie ook toegevoegd aan de declaratie workflow (wanneer voor uw kantoor de declaratieworkflow ingesteld staat).
 • Bij het inzien van een declaratie is het nu ook mogelijk om de specificatie als apart bestand te downloaden. Wanneer u verschillende declaratie templates ingesteld heeft staan, heeft u verschillende download mogelijkheden. U kunt deze download optie gebruiken wanneer u de specificatie apart wilt sturen naar een ander persoon dan degene die de declaratie betaalt en de details van de zaak niet mag weten, of wanneer u later alsnog een specificatie wilt sturen terwijl u eerst een declaratie zonder specificatie had gestuurd. 
 • Declaraties worden nu gegenereerd en verstuurd in een nieuwere PDF 1.4 versie, wat nodig is voor het versturen van declaraties naar sommige declaratiesystemen.

Overig

 • De verschotten zoekfunctie is aangepast zodat deze nu qua werking en opmaak meer lijkt op de functie bij Tijd zoeken.
 • Er is een nieuw veld genaamd 'Titel' toegevoegd aan de gebruikers. In dit veld kunt u een titel toevoegen zoals Mr. of Prof. dr. wat gebruikt kan worden op plaatsen waar de gebruikersnaam wordt weergegeven, zoals bijvoorbeeld in het insolventierapport.
 • De mail instellingen zijn vernieuwd waardoor het nu mogelijk is om een 'return path' in te stellen. Dit kan gebruikt worden voor DMARC polities, wat een extra spam beveiliging is bovenop DKIM en SPF. De mail functie zal blijven werken wanneer u nog geen return path heeft ingesteld. Voor meer informatie over DMARC zie de DMARC website. Zie het Legalsense support artikel over e-mail instellingen om te zien hoe u een en ander kunt instellen in Legalsense.

API

Wijzigingen in de Legalsense REST API

 • Er is een filter 'modified date' toegevoegd aan het Client endpoint. 
 • Het cliëntnummer (`client.number`) is toegevoegd aan het Client endpoint.
 • Contact details (zoals telefoonnummer, e-mailaders, etc) zijn toegevoegd aan het Contact endpoint.
 • Er is een endpoint toegevoegd voor dossiertypes genaamd Matter kinds. Dit om verwarring te voorkomen met het endpoint 'matter types' dat gebruikt werd voor iets anders. Het nieuwe matter types endpoint geeft een lijst terug met de beschikbare dossiertypes. 
 • Bij tijdregels in de API is de 'billable_status' toegevoegd die aangeeft of een tijdsregel bijvoorbeeld declarabel is (B), gedeclareerd (D), niet-declarabel (NB) of afgeboekt (W).

Wijzigingen in APIv1

 • Verwijderde objecten die in Legalsense 'soft' zijn verwijderd, kunnen nu via de API worden opgevraagd.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk