Tariefschema's binnen Legalsense

Volgen

Legalsense maakt gebruik van tariefschema's om het te declareren tarief bij een cliënt of dossier te bepalen. In dit artikel gaan we dieper in op de aanwezige tariefschema's en de verschillen hiertussen.

De tariefschema's zoals in standaard in Legalsense aanwezig:

  1. Fixed Fee;
  2. Vast uurtarief, zekere verrichtingen apart;
  3. Uurtarief per gebruiker;
  4. Uurtarief per gebruiker, zekere verrichtingen apart;
  5. Toevoegingsdossier;
  6. Capped price.

Zekere verrichtingen apart

In bovengenoemde tariefschema's valt op dat er bij een aantal tarieven de tekst "zekere verrichtingen apart" vermeld staat. Dit wil zeggen dat indien bij een verrichting ingesteld is dat deze apart op de declaratie vermeld moet worden dit dan ook als een apart op de declaratie zichtbaar is. Ook zal er dan een standaardtarief voor deze verrichting opgegeven moeten worden maar dit is dan weer per dossier te wijzigen.

Er wordt dan, als er op deze verrichting door de gebruiker tijd geschreven wordt, alleen gekeken naar het tarief wat er aan deze verrichting gekoppeld is en niet naar (vaste) uurtarief dat opgegeven is of het uurtarief wat bij de gebruiker vermeld staat.

1. Fixed Fee

Een Fixed Fee is binnen Legalsense een vaste prijsafspraak. Op het moment dat dit tariefschema in een dossier geselecteerd wordt, verschijnt er een invulveld waarin het afgesproken bedrag ingevoerd kan worden;

2. Vast uurtarief, zekere verrichtingen apart;

Een vast uurtarief met zekere verrichtingen apart betekend dat er 1 vast uurtarief ingesteld wordt. Alle tijd zal dan ook tegen dit tarief belast worden. De tarieven zoals deze bij de gebruikers ingesteld zijn worden dan genegeerd.

3. Uurtarief per gebruiker

Bij dit tariefschema wordt er gekeken naar de tarieven zoals deze bij de gebruiker ingesteld zijn. De tijdsregels worden dan belast tegen de individuele tarieven.

4. Uurtarief per gebruiker, zekere verrichtingen apart

De werking van dit tariefschema is hetzelfde als "Uurtarief per gebruiker" alleen met de afwijking dat zekere verrichtingen apart belast worden (zie toelichting bij "zekere verrichtingen apart").

5. Toevoegingsdossier

Als het tariefschema toevoegingsdossier geselecteerd is dan verschijnen er een aantal extra velden die ingevuld moeten worden. De belangrijkste velden zijn het aantal punten wat door de RvR voor dit dossier toegekend is en de eigen bijdrage die de cliënt moet betalen. De toegekende punten bepaald het bedrag wat in rekening gebracht mag worden. Ook zal er, op basis van het aantal punten, een budget aan het dossier toegekend worden.

6. Capped price

Capped price is in de basis gelijk aan Fixed fee. De afwijking is dat bij capped price het daadwerkelijk gerealiseerde honorarium gedeclareerd zal worden. Voorbeeld: als er in een dossier een capped price van € 1.000 afgesproken is en de waarde van het honorarium is € 800 dan zal deze € 800 in rekening gebracht worden. Zou de waarde van het honorarium € 1.100 zijn, dan wordt de capped price van € 1.000 in rekening gebracht (dit is immers afgesproken).

Afwijkende tariefschema's

Naast bovengenoemde standaardopties zijn er nog een afwijkende opties mogelijk:

  1. Tarief per verrichting
  2. Uurtarief per functie

1. Tarief per verrichting

Bij deze optie worden de tarieven per verrichting bepaald. Er wordt dus een waarde toegekend aan de verrichting en niet aan de tijd van een gebruiker. Een voorbeeld: aan de verrichting " telefoon" wordt een tarief gekoppeld van € 50. Als er dan 30 minuten aan tijd op deze verrichting geschreven wordt zal de waarde € 25 zijn.

2. Uurtarief per functie

Uurtarief per functie betekend dat er functies binnen Legalsense ingericht worden en daar wordt een tarief aan gekoppeld. Als een gebruiker dan gekoppeld is aan een functie dan wordt zijn tijd belast tegen het tarief wat aan deze functie gekoppeld is. Voorbeeld: Aan de functie "Advocaat" is een tarief van € 250 gekoppeld. Alle gebruikers die dan de functie van advocaat hebben worden dan belast tegen het tarief van € 250 => Advocaat X schrijft 2 uur op een dossier=> waarde is dan € 500

De laatste 2 tariefschema's zijn niet voor elk kantoor geschikt en daarom zijn deze tariefschema's niet standaard binnen Legalsense beschikbaar.

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk